KONTAKT

GLADIATORS GROUP SECURITY S.R.O.

IČ: 04099052
DIČ: CZ04099052
E. Krásnohorské 1298/4,  736 01 Havířov

Vedení společnosti

Výkonný ředitel: Jaroslav Kubíček
Mobil: +420 734 745 785
g.gs@seznam.cz

Fyzická ochrana majetku a osob

g.gs@seznam.cz

Fyzická ochrana institucí

g.gs@seznam.cz

Vymáhání pohledávek

g.gs@seznam.cz