ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

Zpravodajská, informační a technická podpora je zcela přizpůsobena klientovi a jeho požadavkům.
Tuto službu provádíme zásadně na základě osobního kontaktu .
Klient je po celou dobu v anonymitě a veškeré informace jsou mu předávány osobně na určeném místě a v dohodnutém čase.
Naše služba je zcela důvěrná, pracujeme s informacemi určenými pouze klientovi. Ten s námi po celou dobu spolupracuje a také on je zavázán mlčenlivostí jak o zpravodajcích, tak o informacích, které jsou předmětem naší smlouvy.
Požadavek posoudíme při osobním setkání, připravíme pro klienta varianty, které budou součástí řešení a po konzultaci s ním pak zvolíme optimální strategii.
Cítíte, že jste podveden(na)
Máte podezření na manžela, manželku, nebo jiné osoby, se kterými spolupracujete? Potřebujete informace, ke kterým se sami nedostanete?
Chcete před uzavřením smlouvy prověřit potenciálního partnera?
Proto jsme zde pro Vás!
Pracujeme v utajení, avšak vždy v rámci platných zákonů.